spacer
Adrian Pascu, 2nd prize (18-and-under)
Image file

Romanţa mortului

Paznicul mi-a-nchis cavoul
Şi-am rămas afară-n ploaie …
Paznicul mi-a-nchis cavoul
Şi-am rămas să-mi plimb scheletul
Pe sub sălciile ude,
Ce mă cheamă
Şi se-ndoaie
Să-mi sărute golul negru ce-mi pluteşte în orbite,
Să-mi sărute alba frunte –
Fruntea ce-mi ştia secretul
Aiurărilor trăite –
Şi să-mi şteargă de pe oase picăturile de ploaie …

Paznicul mi-a-nchis cavoul şi-am ramas în ploaie-afară.
Şi-am rămas să-mi plimb scheletul printre albele cavouri
Unde-ai noştri dorm în paza lumînărilor de ceara –
Şi-am rămas să-mi plimb scheletul pe potecile pustii
Şi pe crucile de piatră sa cetesc ce-au scris cei vii.
Şi-am cetit …

Din depărtare, vîntul mi-aducea ecouri
Nenţelese, de orchestră
Şi de voci ce cînta-n cor –
Cei ce-aveau să moară mîine
Beau în cinstea morţilor! ...

Vîntul mi-aducea ecoul bucuriilor din lume
Iar “regretele eterne” scrise-n josul unui nume
Lăcrimau,
Ducînd în albul picăturilor de ploaie
Aurul lipit pe cruce! …

Printre albele cavouri
De sub sălciile ude,
Ce mă cheamă şi se-ndoaie
Să-mi sărute alba frunte,
Rătăcesc de-atîta vreme –
Paznicul mi-a-nchis cavoul
Şi-am rămas de-atunci afară! …

Unde-i paznicul?
Să vină,
Să mă vadă,
Să mă cheme,
Să-mi deschide iar cavoul
Şi s-adorm din nou în paza lumînărilor de ceară! …


Ion Minulescu
Dead Man's Ballad

Ruddy sexton locked the crypt,
Left me out to brave the rain…

Heartless sexton locked the crypt,
Left me to parade my frame
Underneath the dripping willows,
Calling
As they bend in pain,
Creeping down to scoop the darkness past the sockets of my eyes
And caress my wind-blanched forehead –
Keeper of my secret shame,
Of my follies, my disguise –
And embrace my vanished sinews; cloak me dry against the rain…

Careless sexton locked the crypt, left me out to brave the night,
Left me out to drag my bones round the rows of marbled graves
Where the other chaps lie sleeping watched by rows of dancing light –
I was left to tramp the pathways, barren, sodden, fugitive,
Reading to myself applauses of the dead, by those who live.

So I read …
As from a distance, premonitions broke like waves –
Cacophonic voices singing
All a muddle in my head –
Those who wait to die tomorrow
Drink the health of last night's dead!

And the wind brought forth the echoes of the raptures of the world,
While the smudging 'Loving Memory' underneath a name unfurled
Dropped a tear
And licked the colour of the letters on the cross,
Weeping off the gilded writing …

Round the rows of marbled graves
Underneath the streaming willows,
Drooping, weeping, calling, stooping
Down to kiss my gleaming forehead,
Wandered I these past few hours –
Callous sexton locked the crypt,
Left me to a sleepless night…

Where's the ruddy sexton?
Bring him,
Let him see me,
Use his powers
Of reopening my crypt,
Lay me back to sleep in silence, watched by rows of dancing light!


Translated from the Romanian by Adrian Pascu (aged 16)
  [Commentary on the poem by the translator]   Copyright Statement / Webdesign by inter.TxT spacer